پروتز سینه

انواع پروتز سینه انواع پروتز سینه : پروتز سینه یکی از روشهای جراحی زیبایی سینه است. پروتزسینه با توجه به جنس و مواد پرکننده آن، اندازه پروتز ، شکل و میزان برجستگی سینه به انواع مختلف تقسیم می شود.   انواع پروتز سینه براساس مواد پر کننده انواع پروتزهای سینه…

عمل پولیپ بینی

عمل پولیپ بینی عمل پولیپ بینی : پولیپ بینی یکی از مشکلات رایج در بینی است. اما از کجا می توان متوجه شد که فردی پولیپ بینی دارد و راه درمان آن چیست؟ آیا پولیپ بینی در همه ی افراد یکسان است یا اینکه متفاوت هستند؟ جراحی بینی چه نقشی در…