ساعت بنیانگذار نیروهای پیشاهنگی پیتلوکری بازسازی شد و در موزه مولن به نمایش گذاشته شد

ساعت “اسکلت” ارائه شده به جان دیکسون، بنیانگذار اولین گروه پیشاهنگی پرثشایر، بازسازی شده است و زنگ های شخصیتی آن دوباره کار می کنند.

جست‌وجوی دیوانه‌وار برای پدر اسکاتلندی که با تلفن خاموش ناپدید شد زیرا خانواده “به شدت نگران” بودند.

خانواده دیوید اسندون “به شدت نگران” رفاه او هستند و آنها در تلاشی ناامیدانه برای یافتن او یک درخواست آنلاین راه اندازی کرده اند.