مادر آرچی بترزبی می‌گوید بازی آنلاینی که پسرش را به کما می‌برد، ۸۲ کودک را کشته است.

Hollie Dance فکر می‌کند ده‌ها مورد مرگ مرتبط با «چالش خاموشی» وجود داشته است و شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را متهم می‌کند که برای متوقف کردن محتوای مضر آنلاین به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند.