با برخورد هواپیما به پیاده‌روی فرودگاه ادینبورگ، مسافران تعطیلات «ترس» را ترک کردند

یکی از مسافران خطوط هوایی قطر گفت که بعد از ظهر روز دوشنبه پس از برخورد هواپیما با پل هوایی در آسفالت مجاور ترمینال، ساعت ها ترس، سرد و گرسنه مانده اند.

بحران مالی – صندوق‌های بازنشستگی بریتانیا امروز توسط بودجه کواسی کوارتنگ در آستانه نابودی قرار گرفتند.

گزارش‌ها حاکی از این است که مداخله اضطراری بانک انگلستان در بازارهای پولی ناشی از ترس از وقوع یک حرکت بی‌سابقه است که باعث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.